Chuyên mục
Mẹo cá cược

Phương thức cược cửa trong và cửa ngoài của game Roulette

Cược cửa trong là cược nội bộ, được giữ cho một hoặc nhiều con số từ 0 đến 36. Chúng bao gồm: Đặt cược thẳng – Năm đầu tiên – Sáu dòng – Bốn góc – Tách hình. Cược cửa ngoài bao gồm 12 figure hoặc Dozen – 24 con số hoặc hàng chục – […]